เกี่ยวกับบริษัท

" มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และงานบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล "

                     ONEVOIS ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตจาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ:กสทช มีคุณสมบัติและมาตรฐานในการจัดจำหน่าย ให้บริการ แนะนำ ดูแล บำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าสูงสุด

บริการของเรา

ระบบและ Software สำหรับผู้ให้บริการ หรือ
แผนกขายผ่านโทรศัพท์

บริการตู้สาขาโทรศัพท์บนเครือข่าย Internet

บริการโทรศัพท์ราคาประหยัดสำหรับองค์กร

ระบบ Call center บนเครือข่าย Internet

บริการโทรศัพท์พร้อมเลขหมายผ่านคู่สายเช่า หรือ
เครือข่าย Internet

พัฒนาระบบ Call center ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อเรา

48/5-6 Preecha Complex Building, Room No.504, 5th Floor,Soi Ruangrueng Ratchadapisek Road, Samsennok, Huaikwang Bangkok 10310

(+66)2-502-0238
(+66)81-921-4950    K.Prateep

prateep@onevois.co.th

Onevois Communication Co.,Ltd.